top of page

Lenker

Arbeidstilsynet
https://www.arbeidstilsynet.no/
Boverket Sverige
https://www.boverket.se/
Brannfaglig fellesorganisasjon
https://www.bfobrann.no/
Byggenæringens landsforening
https://www.bnl.no/
Direktoratet for byggkvalitet
https://dibk.no/
Kiwa
https://www.kiwa.com/no/no/
NTNU Fakultet for bygg og miljøteknikk
https://www.ntnu.no/studier/mtbygg
Norsk Byggtjeneste
https://byggtjeneste.no/
Norske Arkitekters landsforbund
https://arkitektforbundet.no/
Rådgivende Ingeniørers Forening
https://rif.no/
SBI Statens byggeforskningsinstitut (Danmark)
https://build.dk/
SINTEF Byggforsk
https://www.sintef.no/community/
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Sverige)
https://www.ri.se/sv
VTT Building Technology (Finland)
https://www.vttresearch.com/en
bottom of page