top of page

Om TPF

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekking på flate tak i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider.


Hensikten med TPF er å dekke et behov medlemmene har for forskning ved utvikling av isolasjons- og tekkesystemer, og å utgi informasjon om riktig bruk av disse.

Følgende bedrifter er tilsluttet TPF:

 

Ca 50 medlemmer har ett kollektivt medlemskap gjennom Takentreprenørenes forening. I tillegg finnes det elleve assosierte medlemmer (importører av takbelegg og leverandører av festemidler).

TPF har i mange år samarbeidet med SINTEF Community (SINTEF Byggforsk) med tanke på utvikling av både produkter, systemløsninger og prøvingsmetoder samt informasjonsvirksomhet.
Både TPF og SINTEF Community har et bredt internasjonalt kontaktnett som omfatter produsenter, institutter og organisasjoner.

TPFs arbeid og prioriteringer gjøres med grunnlag i forskningsplan vedtatt av TPFs generalforsamling.

Les vår historie

TPF gjennom 40 år.

Green Rooftop
bottom of page