top of page

LEDELSE

Sekretariatet ledes av Byggevareindustriens forening fra 1/1-2015

ADRESSE

Byggevareindustriens forening

Postboks 7186 Majorstuen

0307 Oslo

KONTAKTINFORMASJON

Daglig leder Trine Pettersen

 

Mobil 91 63 15 00

E-post trine.pettersen@bnl.no

 

ORG.NR.

984 010 362 

Sekretariatet

bottom of page