top of page

Styret

Hege Gunnerud, Styreleder
Repr. for produsent av takbelegg av plast eller gummi
Protan A/S
Postboks 420
3002 DRAMMEN
Tlf.: 32 22 16 00
hege.gunnerud@protan.no
Valgt til 2024


Rune Børli
Repr. for prod. av asfaltbelegg
Isola as
3945 PORSGRUNN
Telf.: 35 57 57 00
r.borli@isola.no
Valgt til 2024


Pål Espen Olsen
Repr. for værhudprodusenter av asfaltbelegg
BMI/Icopal as
Postboks 55
1477 FJELLHAMAR
Telf.: 67 97 90 00
paal.espen.olsen@bmigroup.com
Valgt til 2025


Tom Christian Bjørnstad
Repr. for isolasjonsprod. mineralull
A/S Rockwool
(Nydalsveien 21)
Postboks 4215 Nydalen
0401 OSLO
Tlf.: 22 02 40 00
tom.bjornstad@rockwool.com
Valgt til 2024


Frank Wilhelmsen
Repr. for isolasjonsprod. “plast”
Sunde as
Postboks 8115 Spjelkavik
6022 ÅLESUND
Tlf.: 70 17 70 00
frank.wilhelmsen@sundolitt.com
Valgt til 2026


Jonas Holme
SINTEF Byggforsk, Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Høgskoleringen 7B
TRONDHEIM
Telf.: 915 21 367
jonas.holme@sintef.no
Valgt til 2026


Håvard Mellem
Repr. for Takentreprenørenes Forening *)
Hesselbergtak A/S
Postboks 259 Økern
0511 OSLO
Telf.: 22 88 45 40
hme@hesselbergtak.no
Valgt til 2024

  
*) TEF v/bransjedirektør Solveig Horne
Postboks 7186 Majorstua
0307 OSLO
Tlf: 917 29 424
solveig.horne@bnl.no

bottom of page