top of page

Nyheter

Endringer i TPF-informerer og annen relevant informasjon

Ny versjon av TPF-informerer nr. 5

I den nye versjonen av TPF-info nr 5 fra desember 2022 er det gjort endringer i kap. 7.2 Antall festemidler.

Ny TPF-informerer nr. 16

TPF-info nr. 16 Permanente personlige fallsikringssystem på flate tak omhandler i tillegg til krav, også veiledning i valg av fallsikringstiltak og råd for etablering, bruk og oppfølging av permanente forankringssystemer for personlig fallsikring på flate tak.

 

Ved arbeid på tak er det lovpålagt med sikring mot fall, enten ved å hundre at arbeid utføres nærmere enn 2 meter fra kan (kun for flatt tak) eller ved bruk av et fallsikringssystem. Kollektivt fallsikringssystem skal prioriteres.

 

Informasjonsbladet er hovedsakelig rettet mot byggherre, bygningseier, utførende, leverandører og montører av fallsikringsutstyr. Bladet beskriver blant annet hvilke krav disse ulike aktørene har i tilknytning til fallsikringssystem på flate tak.

 

TPF anbefaler både at arbeidstakere og arbeidsgivere som har aktivitet på flate tak om å gjøre seg kjent med innholdet i dette informasjonsbladet, inkludert byggherrer og bygningseiere.

Ny TPF-informerer nr. 15

TPF-info nr. 15 Innfesting av solanlegg på kompakte tak er en ny veiledning for de ulike aktørene i et byggeprosjekt der det skal monteres solanlegg på kompakte flate tak. Veiledningen inneholder råd, anbefalinger og løsninger for innfesting av ulike solanlegg for å sikre et resultat som ivaretar alle funksjonskrav i Byggteknisk forskrift.

 

Veiledningen omhandler også hvilket ansvar de ulike aktørene har i de ulike fasene knyttet til innfestingen av solanlegget, står det i meldingen.

 

Prosjektet har vært et spleiselag mellom TPF, DiBK og NorgesGruppen, i tillegg til betydelig egeninnsats fra TPF og Solenergiklyngen.

bottom of page