top of page

TPF informerer

Informasjonsblad fra Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) i samarbeid med SINTEF Community

TPF nr 5 (2022)

Innfesting av fleksible takbelegg, dimensjonering og utførelse.

TPF nr 7 (2019)

Dampsperrer i tak

TPF nr 10

Grønne tak.

TPF nr 12 (2019)

Eksempler på overgang stål sandwich-elementfasade/kompakt tak.

TPF nr 14 (2021)

Fuktsikring av massivtreelementer i byggeperioden

TPF nr 16 (2022)

Permanente personlige fallsikringssystem på flate tak

TPF nr 6 (2023)

Branntekniske konstruksjoner for tak med eksempler.

TPF nr 9 (2020)

Temaveileder Flate tak

TPF nr 11

Terrasser.

TPF nr 13 (2020)

Tak under oppføring – forholdsregler og tiltak ved bruk.

TPF nr 15 (2022)

Innfesting av solanlegg på kompakte tak.

Beregningsprogrammer

Beregningsprogram U-verdi

Program for nøyaktig beregning av U-verdi for kompakte tak med fallisolasjon Program for forenklet beregning av U-verdi for rektangulære tak med tosidig fall mot midtstilt renne og kvadratiske tak firesidig fall mot sluk

Beregningsprogram takbelegg

Innfesting av fleksible takbelegg, dimensjonering og utførelse. Beregningsprogram for beregning av vindkrefter på tak.

Historisk arkiv

TPF nr 1(1979)

TPF nr 5 B(1994)

TPF nr 5(2014)

TPF nr 6(2003)

TPF nr 6(2023) mars

TPF nr 7(2013)

TPF nr 11(2017)

TPF nr 2(1980)

TPF nr 5(2004)

TPF nr 5(2019)

TPF nr 6(2004)

TPF nr 6(2023) jan

TPF nr 9(2008)

TPF nr 12(2015)

TPF nr 3(1984)

TPF nr 5(2005)

TPF nr 6(1992)

TPF nr 6(2006)

TPF nr 6(2017)

TPF nr 10(2013)

TPF nr 5(1990)

TPF nr 5(2010)

TPF nr 6(1997)

TPF nr 6(2019)

TPF nr 7(1996)

TPF nr 11(2015)

Logo Rockwool

Hovedmedlemmer

Logo Sundolitt
Logo Glava isolasjon
Logo Jackon
Logo Protan
Logo taktekker
Logo Icopal BMI
Logo Vartdal Plast
Logo Bergknapp
bottom of page