top of page

TPF informerer

Informasjonsblad fra Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) i samarbeid med SINTEF Community

Bruk av TPF-informerer

All tekst, bilder og figurer i TPF Informerer er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven). Brukeren har rett til å skrive ut til papir og ellers bruke informasjonen i sitt arbeid. Innhold fra «TPF informerer» kan ikke tas ut av sin sammenheng i informasjonsbladet. Innholdet kan ikke inngå i noen form for massedistribusjon uten skriftlig avtale med TPF. Som massedistribusjon regnes brosjyrer, bøker, kompendier, publiserte rapporter og publikasjoner samt publisering av innhold fra produktet på internett.

TPF nr 5 (2022)

Beregning av vindlast på tak i henhold til NS-EN 1991-1-4

TPF nr 7 (2019)

Dampsperrer i tak

TPF nr 10 (2024)

Prosjektering og bygging av grønne tak

TPF nr 12 (2019)

Eksempler på overgang stål sandwich-elementfasade/kompakt tak

TPF nr 14 (2021)

Fuktsikring av massivtreelementer i byggeperioden

TPF nr 16 (2022)

Permanente personlige fallsikringssystem på flate tak

TPF nr 6 (2023)

Branntekniske løsninger for tak og terrasser, med eksempler

TPF nr 9 (2020)

Utførelse av flate aktive tak

TPF nr 11 (2019)

Terrasser med lett trafikk på etasjeskiller av betong

TPF nr 13 (2020)

Tak under oppføring – forholdsregler og tiltak ved bruk

TPF nr 15 (2022)

Innfesting av solanlegg på kompakte tak

Beregningsprogrammer

Beregningsprogram U-verdi

Program for nøyaktig beregning av U-verdi for kompakte tak med fallisolasjon Program for forenklet beregning av U-verdi for rektangulære tak med tosidig fall mot midtstilt renne og kvadratiske tak firesidig fall mot sluk

Beregningsprogram takbelegg

Innfesting av fleksible takbelegg, dimensjonering og utførelse. Beregningsprogram for beregning av vindkrefter på tak.

Historisk arkiv

TPF nr 1(1979)

TPF nr 5 B(1994)

TPF nr 5(2014)

TPF nr 6(2003)

TPF nr 6(2023) mars

TPF nr 7(2013)

TPF nr 11(2015)

TPF nr 2(1980)

TPF nr 5(2004)

TPF nr 5(2019)

TPF nr 6(2004)

TPF nr 6(2023) jan

TPF nr 9(2008)

TPF nr 11(2017)

TPF nr 3(1984)

TPF nr 5(2005)

TPF nr 6(1992)

TPF nr 6(2006)

TPF nr 6(2017)

TPF nr 10(2013)

TPF nr 12(2015)

TPF nr 5(1990)

TPF nr 5(2010)

TPF nr 6(1997)

TPF nr 6(2019)

TPF nr 7(1996)

TPF nr 10(2019)

Logo Rockwool

Hovedmedlemmer

Logo Sundolitt
Logo glava-standard-vector kopi2.png
BEWI_Logo_BLUEΓäó_RGB.jpg
Logo Protan
Logo taktekker
Logo Icopal BMI
Logo Vartdal Plast
Logo Bergknapp
VegTech_Logga.png
bottom of page