top of page

TPF informerer

Informasjonsblad fra Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) i samarbeid med SINTEF Community

TPF nr 5

Innfesting av fleksible takbelegg, dimensjonering og utførelse.

TPF nr 7

Damsperrer i tak

TPF nr 10

Grønne tak.

TPF nr 12

Eksempler på overgang stål sandwich-elementfasade/kompakt tak.

TPF nr 14

Fuktsikring av massivtreelementer i byggeperioden

TPF nr 16

Permanente personlige fallsikringssystem på flate tak

TPF nr 6

Branntekniske konstruksjoner for tak med eksempler.

TPF nr 9

Temaveileder Flate tak

TPF nr 11

Terrasser.

TPF nr 13

Tak under oppføring – forholdsregler og tiltak ved bruk.

TPF nr 15

Innfesting av solanlegg på kompakte tak.

Beregningsprogrammer

Beregningsprogram U-verdi

Program for nøyaktig beregning av U-verdi for kompakte tak med fallisolasjon Program for forenklet beregning av U-verdi for rektangulære tak med tosidig fall mot midtstilt renne og kvadratiske tak firesidig fall mot sluk

Beregningsprogram takbelegg

Innfesting av fleksible takbelegg, dimensjonering og utførelse. Beregningsprogram for beregning av vindkrefter på tak.

Historisk arkiv

TPF nr 1/1979

TPF nr 5/1990

TPF nr 5/2014

TPF nr 6/2003

TPF nr 7/1996

TPF nr 11/2015

TPF nr 2/1980

TPF nr 5/2004

TPF nr 5/2019

TPF nr 6/2004

TPF nr 7/2013

TPF nr 11/2017

TPF nr 3/1984

TPF nr 5/2005

TPF nr 6/1992

TPF nr 6/2006

TPF nr 9/2008

TPF nr 12/2015

TPF nr 5 B/1994

TPF nr 5/2010

TPF nr 6/1997

TPF nr 6/2017

TPF nr 10/2013

Logo Rockwool

Hovedmedlemmer

Logo Sundolitt
Logo Glava isolasjon
Logo Jackon
Logo Protan
Logo taktekker
Logo Icopal BMI
Logo Vartdal Plast
Logo Bergknapp
bottom of page